Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MORE MOI sp. z o.o. przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, ponieważ dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w www.Moremoi.com/pl.

Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, 
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, 
 • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.Moremoi.com/pl (dalej: ADO), jest jego operator tj.:

MOREMOI Sp. z o.o.

ul. Buforowa 4e

52-131 Wrocław

NIP: 895-201-93-30

KRS: 0000452624

 

 1. DANE OSOBOWE, CEL I CZAS PRZECHOWYWANIA

W ramach www.Moremoi.com/pl przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia i rozwoju naszych usług dostępnych oraz adekwatnym do wyznaczonych celów, o których możesz przeczytać poniżej.

 1. Rejestracja konta

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www.Moremoi.com/pl. Dzięki założeniu konta i wprowadzeniu odpowiednich danych w swoim profilu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z www.Moremoi.com/pl.

 

Kategorie danych: w trakcie rejestracji prosimy o adres e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z www.Moremoi.com/pl.


Podstawy prawne: 

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – działania podejmowane w celu realizacji postanowień Regulaminu
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń

Okres przechowywania danych: dane przechowywane są przez okres, w którym pozostajesz zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, a po usunięciu konta przez kolejne 6 lat liczone od ostatniego logowania.

 1. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo zapisane są w profilu.

Kategorie danych: przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • adres do korespondencji (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia wybierzesz dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub podmiotu gospodarczego /instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia wybierzesz wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży.

Podstawy prawne: 

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – działania podejmowane w celu realizacji postanowień Regulaminu
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń

Odbiorcy danych: dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.Moremoi.com/pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są przewoźnikom w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

 2. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000028368, NIP: 526-020-41-10)

 3. Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000255841, NIP: 679-289-50-61)

 4. RUCH SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000020446, NIP: 526-02-50-475)

 5. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

 6. Fakturownia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000572426, NIP: 521-37-04-420) operatora serwisu fakturownia.pl

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez www.Moremoi.com/pl.

www.Moremoi.com/pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 1. PayU SA z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495) operatora serwisu payu.pl

 2. PayPal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000289372, NIP: 525-24-06-419)

Okres przechowywania danych: dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

 1. MARKETING

Kategorie danych: w przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z www.Moremoi.com/pl, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w www.Moremoi.com/pl lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Odbiorcy danych: adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:

 1. GetResponse sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000187388, NIP: 958-14-68-984) operatora usługi GetResponse

 2. Synerise SA z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000468034, NIP: 679-30-93-292) operatora usługi Synerise

 3. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: a) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera, b) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu: kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja dobrowolna zgoda

Okres przechowywania danych: dane przetwarzane są do momentu wycofania przez Ciebie zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem. 

 1. KONTAKT

Kategorie danych: dane w zakresie numer telefonu lub adres e-mail oraz inne dane wskazane przez Ciebie w wiadomości do nas kierowanej przetwarzane są jedynie w celu odpowiedzi na Twoje pytania i utrzymania bieżącej korespondencji.

Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na budowaniu pozytywnych relacji z naszymi użytkownikami

Okres przechowywania danych: do momentu trwania korespondencji, a po jej zakończeniu nie dłużej niż 6 miesięcy liczone od dnia ostatniego kontaktu

 1. REKRUTACJA

Za pośrednictwem naszego serwisu udostępniamy również informacje odnoszące się do prowadzonych przez nas procesów rekrutacji. Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w MOREMAI możesz przesłać nam swoje dokumenty aplikacyjne na wskazany adres e-mail. Rekomendujemy szyfrowanie wszelkich załączników. 

Zakres danych: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wyksztalceniu, doświadczeniu zawodowym, dodatkowych kompetencjach oraz inne dane, które dobrowolnie przekażesz nam w swoich dokumentach aplikacyjnych.

Podstawy prawne:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 Kodeksu pracy

Okres przechowywania danych: dane będę przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu nie dłużej niż 6 miesięcy lub do momentu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody. 

 

 1. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – FACEBOOK i INSTAGRAM

Administrator w celu promowania produktów i usług, budowania i utrzymania społeczności związanej z marką More’moi oraz nawiązywania bezpośredniej komunikacji ze swoimi klientami prowadzi działalność w mediach społecznościowych typu Facebook i Instagram. 

MORE MOI nie jest administratorem danych bezpośrednio związanych z założeniem przez Ciebie profilu w wybranych mediach społecznościowych oraz danych dotyczących informacji o Twojej aktywności wynikającej z użytkowania Serwisów.

 

Zakres danych: nick, którym posługujesz się w mediach społecznościowych oraz inne dane, które dobrowolnie przekażesz nam w swoich wiadomościach i komentarzach.

Podstawy prawne:

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na budowaniu pozytywnych relacji z naszymi użytkownikami oraz promowaniu własnej działalności

Okres przechowywania danych: 

 • dane zgormadzone w wiadomościach prywatnych - przez czas niezbędny do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
 • dane zawarte w komentarzach pod wybraną publikacją – będą dostępne do czasu usunięcia ich przez autora; 
 • dane osobowe gromadzone przez Facebook lub Instagram tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram – podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook i regulaminem aplikacji Instagram;

 

UWAGA: W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.
Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i niemających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

 1. PLIKI COOKIES

 2. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.Moremoi.com/pl

 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta www.Moremoi.com/pl.

 4. W ramach www.Moremoi.com/pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym a do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

 5. W ramach www.Moremoi.com/pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 6. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach www.Moremoi.com/pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

 7. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach www.Moremoi.com/pl;

 8. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych www.Moremoi.com/pl;

 9. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu www.Moremoi.com/pl;

 10. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

 11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

 12. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.Moremoi.com/pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

 13. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w www.Moremoi.com/pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

 1. www.Moremoi.com/pl (serwer)

 2. System informatyczny, z którego korzysta www.Moremoi.com/pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.Moremoi.com/pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.Moremoi.com/pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.Moremoi.com/pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

 3. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 4. www.Moremoi.com/pl  korzysta z serwerów OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286; NIP: 8992520556) i oprogramowania sklepowego NetArch Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000286559; NIP: 945-208-91-38). Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

 5. Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

 

 1. www.Moremoi.com/pl (cookies)

 2. www.Moremoi.com/pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Moremoi.com rozpoznania Ciebie i dostosowania www.Moremoi.com/pl do Twoich potrzeb.

 3. www.Moremoi.com/pl wykorzystuje cookies do:

 4. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

 5. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

 6. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania www.Moremoi.com/pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

 7. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.Moremoi.com/pl; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

 8. personalizowania wyglądu www.Moremoi.com/pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane).

 

 1. Google Analytics (cookies)

 2. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.Moremoi.com/pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

 3. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 5. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 6. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.
   

 7. Google AdWords (cookies)

 8. Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.Moremoi.com/pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

 9. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

 10. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 11. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 12. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

 

 1. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

 2. www.Moremoi.com/pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej www.Moremoi.com/pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

 3. www.Moremoi.com/pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.
  www.Moremoi.com/pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA)
 •  Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

 

 

 1. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 2. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje www.Moremoi.com/pl przekazywanie zebranych danych organom państwowym, www.Moremoi.com/pl dane takie udostępni.

 3. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku www.Moremoi.com/pl. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

 4. W przypadku takiego przekazania, www.Moremoi.com/pl zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

 

 1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI WWW.MOREMOI.COM/PL

 2. www.Moremoi.com/pl zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.Moremoi.com/pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 3. O takiej zmianie www.Moremoi.com/pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

 4. Aktualny tekst Polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://moremoi.com/polityka-prywatnosci.
   

 5. TWOJE PRAWA

 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 7. dostępu do danych osobowych;

 8. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

 9. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 10. przenoszenia danych osobowych;

 11. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 12. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 13. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 14. Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie za pomocą odpowiednich funkcjonalności dostępnych w profilu użytkownika, po zalogowaniu się na własne konto.

 

 1. KONTAKT

 2. www.Moremoi.com/pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do Polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail contact@moremoi.com.

 4. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail contact@moremoi.com.

 5. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

MOREMOI Sp. z o.o.

ul. Buforowa 4e

52-131 Wrocław

NIP: 895-201-93-30

KRS: 0000452624